De Mustela Fondation

De Mustela Fondation, onder bescherming van de Fondation de France die borg staat voor rechtschapenheid en transparantie, zet zich in ten dienste van de ontwikkeling van kinderen en ouderschap wereldwijd.

De Mustela Fondation richt zich tot de professionals uit de sector kinderzorg: kinderverzorgsters, verloskundigen, kinderartsen, kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen en apothekers. Ook raakt ze het algemeen publiek dankzij haar inzet op het gebied van de preventie en voor diverse veldprojecten, in Frankrijk en in het buitenland.

De acties van de Mustela Fondation, die in de loop van haar geschiedenis geleidelijk zijn doorgevoed, vervullen 3 hoofddoelen:
 

Fondation Mustela

Onderzoek ondersteunen door het toekennen van beurzen en het uitreiken van een prijs voor research en actie en va een prijs voor Maieutics.

Fondation Mustela

Opvoeding en preventie op het gebied van de gezondheid van kinderen bevorderen door het gratis verspreiden van brochures, folders en posters

Fondation Mustela

Financieren de realisatie van veldprojecten m.b.t. de goede behandeling van kinderen via de Prijs voor sociale pediatrie, die ook in Italië wordt uitgereikt.

 

 

Verzenden