De levenscyclus van de Mustela producten

 • cycle-sm-asset-01.jpg
  Bevoorrading
 • cycle-sm-asset-02_3.jpg
  Ontwerp
 • cycle-production.png
  Productie
 • cycle-sm-asset-04_0.jpg
  Distributie en communicatie
 • cycle-sm-asset-05_1.jpg
  Gebruik
 • cycle-sm-asset-06_0.jpg
  Einde van de levenscyclus
 • Bevoorrading

  We hechten het grootste belang aan de productievoorwaarden van onze grondstoffen:

  - We geven de voorkeur aan de grondstoffen die met respect voor biodiversiteit en voor de rechten van de lokale bevolkingen worden geproduceerd. In Peru bijvoorbeeld geven we de voorkeur aan avocado's die uit moeilijk toegankelijke valleien afkomstig zijn. Deze actie laat toe om de lokale economie te dynamiseren en ervoor te zorgen dat de producenten duurzaam ter plaatse blijven: bij gebrek aan regelmatige aankoop van hun vruchten is voor hen al te dikwijls de enige oplossing de leegloop van het platteland naar de grote steden.

  - We integreren criteria van duurzame ontwikkeling in onze offertes en we moedigen onze leveranciers aan om actie te ondernemen voor de biodiversiteit, met respect voor ecosystemen en lokale bevolkingen. Om ons ervan te verzekeren dat onze vereisten in acht genomen worden, voeren we regelmatig audits uit op het terrein.

  - Sedert december 2011, zijn de Laboratoires Expanscience officieel lid van de Union for Ethical Biotrade (UEBT), een internationale organisatie zonder wingstoogmerk, die promotie voert voor ethische praktijken voor bevoorrading van ingrediënten die er zijn dankzij de biodiversiteit. Om de UEBT te integreren hebben de Laboratoires Expanscience hun betrokkenheid aangaande talrijke criteria bewezen: respect voor de biodiversiteit, voor mensenrechten en traditionele know how, zakenethiek, rechtvaardige verdeling van de opbrengsten over de gehele bevoorradingsketen.

  - Tegen 2015 zullen 100% van onze kanalen voor plantaardige producten een MVO-actieplan in werking hebben gesteld.

 • Ontwerp

  Gaande van de keuze van de ingrediënten tot de verpakkingen, zijn onze producten dusdaning ontworpen dat ze de impact van de mens op het milieu verminderen:

  - Bij gelijke veiligheid en effectiviteit geven we de voorkeur aan ingrediënten van natuurlijke oorsprong, afkomstig van streng geselecteerde planten. Zodoende bevatten de Mustela producten vandaag gemiddeld 92 % ingrediënten van natuurlijke oorsprong.

  - Indien de natuur ons niet toelaat om onze vereisten te verwezenlijken, geven we onszelf de toestemming om synthetische ingrediënten te gebruiken die voor het merendeel voortkomen uit procédés die mens en milieu respecteren.

  - We verbieden het gebruik van een groot aantal ingrediënten die in vraag worden gesteld of die een negatieve impact hebben op het milieu: alle Mustela verzorgingsproducten zijn geformuleerd zonder parabenen, zonder ftalaat, zonder phenoxyethanol, zonder essentiële olie, zonder alcohol, enz.

  - Om vervuiling van spoelwaters te voorkomen, zijn al onze vloeibare wasformules bioafbreekbaar (OESO-norm 302B).

  - We verbinden er ons toe dat 100 % van de nieuwe Mustela producten ecologisch ontwikkeld zullen zijn in 2015.

   

  Voor onze verpakkingen stellen we een werkwijze van ecologische ontwikkeling in werking die gebaseerd is op de werkwijze die bestaat uit 3 punten: verkleinen, vervangen, recycleren. Dit vertaalt zich in meerdere acties:

   

  Verkleinen

  - De onnodige verpakkingen en bijsluiters van de Mustela producten werden verwijderd en bepaalde plastic verpakkingen werden lichter gemaakt. Tegen eind 2012 was ons plasticverbruik verminderd met 22 ton en werd er 78 ton papier en karton bespaard. De besparing in plastic zou in 2013 60 ton moeten bereiken, ten gevolge van opnieuw een verlichting van de flessen.

   

  Vervangen

  - We gebruiken enkel papier en karton afkomstig van duurzaam beheerde wouden, die FSC- of PEFC-gecertificeerd zijn, en dit voor de fabricage van de Mustela Bébé en Mustela Solaires dozen en brochures.

  - De Mustela kartonverpakkingen zijn allen bedrukt met inkten op basis van plantaardige oliën.

  - Dankzij de partiële integratie van gerecylceerd plastic in de bussen en flessen van enkele referentieproducten van het Mustela Bébé gamma, met name STELATOPIA en STELAPROTECT, hebben we het verbruik van maagdelijk plastic met 4,3 procent verminderd.

   

  Recycleren

  - 100 % van de Mustela flessen zijn recycleerbaar volgens de Franse sorteringscriteria. In 2012 konden zo 127 ton plastic verzameld en gerecycleerd worden (bron: norm eco-verpakkingen – jan. 2012 – producten verkochte modellen)

 • Productie

  De Laboratoires Expanscience vermeerderen de initiatieven om de milieu-impact te verminderen van de fabricage van hun producten en om aan al hun medewerkers aangename en respectvolle werkcondities te bieden:

  - De onderneming heeft een systeem van milieubeheer in werking gesteld op haar productie- en R&D-site en is ISO 14001 gecertificeerd. Gebaseerd op het principe van continue verbetering beoogt dit internationaal referentie-systeem om geleidelijk aan de milieu-impact van de activiteiten van een onderneming te verminderen.

  - Op deze site werden investeringen gedaan om de milieu-impact te verminderen: afvalbeheer, vermindering van het water- en energieverbruik, enz.

  - Expanscience spant zich in om de veiligheid op het werk voor haar medewerkers te verbeteren. Opleidings- en sensibiliseringsacties worden rond dit thema georganiseerd.

   

  Bovenop deze reeds bestaande acties, hebben de Laboratoires Expanscience zich voor de komende jaren ambitieuze doelstellingen voorop gesteld:

  - De onderneming verbindt er zich toe om tussen 2010 en 2015 haar afval, water- en energieverbruik met 20% te verminderen op haar productie- en onderzoeksite te Epernon, evenals haar broeikasgasuitstoot tussen 2008 en 2015 (buiten de filialen en de sourcing  bedrijven).

  - Tegen 2015 verbindt Expanscience er zich ook toe om 100% te realiseren van het programma « levenskwaliteit op het werk ».

 • Distributie en communicatie

  Onze verantwoordelijkheid stopt niet bij de fabricage van onze producten. We waken er ook op om de milieu-impact van hun distributie tot een minimum te beperken: we bereiden onze bestellingen met de grootste zorg voor teneinde omwegen te vermijden, we hergroeperen ze en we geven de voorkeur aan de minst verontreinigende transportmodi.

   

  We spannen ons ook in om verantwoordelijk en eerlijk te communiceren:

  - We gebruiken bij voorkeur onze Internet-site om te communiceren over onze producten en werkwijze.

  - We brengen de milieu-impact van de materialen in rekening, die gebruikt worden voor de ontwikkeling van onze communicatiemiddelen: we gebruiken bijvoorbeeld karton van wouden die duurzaam beheerd worden en gerecycleerde en/of recycleerbare materialen.

  - We maken er een punt van eer van om transparant te communiceren over de keuze van onze ingrediënten, de ontwikkeling van onze ingrediënten, onze stellingnames en onze acties.

  - Onze partners (professionele gezondheidspartners, studenten, lokale gemeenschappen …) worden regelmatig uitgenodigd om onze industriële site te bezoeken.

  - De Laboratoires Expanscience werken samen met verschillende comités van wetenschappelijke experten om handleidingen uit te werken die het mogelijk maken om hun kennis mee te delen aan hun vakgenoten.

  - Tweejaarlijkse uitwisselingen worden gehouden met de stakeholders van Expanscience (vertegenwoordigers van NGO's, van de maatschappelijke groepen en organisaties, van de consumenten, patiënten ...) en van de experten.

  - In 2009 hebben de Laboratoires Expanscience het Handvest voor verantwoordelijke Communicatie onderschreven van de Unie van adverteerders, die ze ertoe verbindt om op verantwoordelijke manier te commmuniceren ten opzichte van hun gebruikers en om de milieu-impact te integreren in de keuze van hun communicatiemiddelen.

 • Gebruik

  Onze producten zijn zodanig ontwikkeld dat hun gebruik praktisch en aangenaam is voor u en uw baby. Ze zijn ook ontworpen om verspilling te vermijden:

  - Indien mogelijk gebruiken we verpakkingen die een juiste productdosis leveren (flessen met pomp, tubes met pomp).

  - Onze verpakkingen maken een optimale bewaring van onze verzorgingsproducten mogelijk, die u zodoende tot het einde kunt gebruiken bij identiek gebleven kwaliteit.

  - Voor uw baby bevelen we u met name reinigende verzorgingsproducten 2 in 1 aan, voor lichaam en haar, wat de vermenigvuldiging van producten in de badkamer vermijdt.

  - We stellen u ook voor grote eenheden van opslag te gebruiken, om het aantal gebruikte verpakkingen te beperken.

 • Einde van de levenscyclus

  We letten erop dat onze producten zo weinig mogelijk impact op ons milieu hebben  na hun gebruik: zo zijn alle kartonnen Mustela dozen recycleerbaar evenals 100% van de Mustela flessen (behalve stalen; deze verklaring geldt volgens de Franse recycleerbaarheidscriteria), en al onze vloeibare wasformules zijn bioafbreekbaar (OESO-norm 302B).

  Door juist te sorteren in uw badkamer, draagt u ook bij tot de vermindering van de milieu-impact van de Mustela producten: raadpleeg, om meer te weten te komen, onze aanbevelingen aangaande de goede gebaren voor in de badkamer!

Verzenden