La Fondation (De Stichting) Mustela

Sinds 1982, zet de Stichting Mustela zich in om de levenskwaliteit van kinderen en gezinnen te verbeteren, wereldwijd.

De Stichting Mustela vergezelt families tijdens belangrijke momenten in hun leven

De komst van een kind kan het leven van een familie op z'n kop zetten en de ouders kunnen zich veel vragen stellen. De Stichting Mustela stelt informatiegidsen ter beschikking en biedt hen ondersteuning op een leuke manier (quiz, spelletjes, interactieve video's...) rond de vele thema's die nauw aansluiten bij hun bekommernissen. De zwangerschap, de bevalling, het terugkeren naar huis, de preventie van ongevallen thuis of ook de slaap van het kind worden besproken.

Alle content van de Stichting Mustela werd gevalideerd door gezondheidsdeskundigen uit de kinderzorg: kinderverzorgsters, psychologen, vroedvrouwen alsook kinderartsen, om de nauwkeurigheid en het updaten van de informatie te garanderen, voorgesteld aan de families.

Vind alle ondersteuning gewijd aan de ouders op de website van de Stichting Mustela 

De Stichting Mustela zet zich ook in voor onderzoekers en professionals uit de kinderzorg 

Al meer dan 35 jaar, ondersteunt de Stichting Mustela het onderzoek. Jaarlijks worden beurzen toegekend in de psychologie, psychiatrie, pediatrie, neurologie, sociologie of geschiedenis.

De Stichting Mustela kent ook talrijke Prijzen toe, waaronder de Prijs voor Verloskunde die duidt op het engagement bij vroedvrouwen in Frankrijk en Europa, of ook nog de jaarlijkse Prijs van Sociale Pediatrie die de projecten beloont ten behoeve van kinderen en hun familie.

Even inzoomen op enkele voorbeelden van projecten die ondersteund worden door de Stichting Mustela

  • PORTUGAL : vergezellen van moeders in sociaal-economische moeilijkheden
  • TURKIJE : renovatie van een jeugdcentrum in Istanbul
  • FRANCE : financieren van Paro, een therapeutische robot in de vorm van een pluchen zeehond, om de pijn te bestrijden en de schrik te verzachten van kinderen die verzorgd worden in een pediatrisch ziekenhuis
  • BELGIË: psychosociaal programma voor kwetsbare zwangere vrouwen.

Ontdek alle acties ondersteund door de Stichting Mustela