Meteen naar de content

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1- Identificatie gegevens


De website mustela.be is een online handelssite die toegankelijk is via het internet op https://www.mustela.be/.
De website wordt beheerd door Laboratoires Expanscience Belgique, gevestigd te Sphère Business Park, Doornveld 184, 1731 Zellik (Asse), ingeschreven in het K.B.O. onder het ondernemingsnummer 0466 239 210, in de hoedanigheid van verkoper van de Producten.
Monsieur Jean-Paul BERTHOME is , in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Laboratoires Expanscience, de Publicatiedirecteur van deze website.


De website wordt gehost door: Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ireland


2- Definities


Koper: deze term duidt de medecontractant aan, in de hoedanigheid van consument of niet-professional die niet handelt voor beroepsdoeleinden, die op de Website één of meerdere Producten heeft besteld.


Bestelling : deze term verwijst naar de verkoopovereenkomst gesloten tussen de Laboratoria Expanscience en de Koper. Elke bestelling wordt gedaan met een aankoopverplichting.


Laboratoires Expanscience : deze term verwijst naar Laboratoires Expanscience Belgique, gevestigd te Sphère Business Park, Doornveld 184, 1731 Zellik (Asse), ingeschreven in het K.B.O. onder het ondernemingsnummer 0466 239 210, in de hoedanigheid van verkoper van de Producten.


Partij(en) : deze term verwijst gezamenlijk of afzonderlijk naar de Koper en/of de Laboratoires Expanscience.


Producten: met deze term worden de producten van het merk Mustela aangeduid die op de markt worden gebracht door de Laboratoires Expanscience en te koop worden aangeboden op de Website.


Website :
deze term verwijst naar de website van het merk Mustela op https://www.mustela.be/, waarop de Producten worden voorgesteld en verkocht aan de Koper. Deze wordt gehost door de vennootschap. Shopify International Limited, 2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland.


3- Doel en aanvaarding van de Algemene Voorwaarden


Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de "AV" genoemd) hebben tot doel de voorwaarden bij verkoop te bepalen die van toepassing zijn op de Bestellingen van Producten die tussen de Partijen op de Website worden afgesloten. De AV zijn uitsluitend van toepassing op Producten geleverd aan Kopers gevestigd in België.
Elke bevestiging van een Bestelling van Producten die worden aangeboden op de Website impliceert dat de Koper deze Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft geraadpleegd en uitdrukkelijk heeft aanvaard, zonder beperking of voorbehoud.


Er wordt gepreciseerd dat de Koper deze AV mag opslaan of afdrukken op voorwaarde dat hij ze niet wijzigt.
De Laboratoires Expanscience behouden zich het recht voor om deze AV op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke wijzigingen niet van toepassing zijn op reserveringen en bestellingen die eerder door de Koper werden aanvaard en bevestigd.
Deze AV zijn van toepassing met uitsluiting van elk ander document.


4-Producten aangeboden op Mustela.be


Alle op de Website aangeboden Producten zijn beperkt tot verkoop in België.
De Koper kan, alvorens een bestelling te plaatsen, kennis nemen van de essentiële kenmerken van het Product dat hij op de Website wenst te bestellen.


Aankoopaanbiedingen, met inbegrip van promotieaanbiedingen, zijn geldig zolang ze worden aangekondigd op de Website. Het is mogelijk om maximaal één (1) monster per bestelling, tien (10) eenheden van hetzelfde product per bestelling en maximaal één (1) doos op maat per bestelling te bestellen.


5- Prijzen van de Producten te koop op de Website


De op de Website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief alle belastingen die van toepassing zijn op de datum van de Bestelling. Ze kunnen variëren in de loop van het jaar, met dien verstande dat de bestelde Producten gefactureerd worden tegen de geldende prijzen op het moment van de registratie van de Bestelling.


De prijzen omvatten niet de verzendingskosten, die bijkomend gefactureerd worden in functie van de waarde van de Bestelling. De verzendkosten worden aangegeven voordat de Koper de Bestelling plaatst.


6- De bestelling


6.1 Surfen op de Website


De Koper kan op de Website de verschillende Producten bekijken die door Laboratoires Expanscience te koop worden aangeboden.
De Koper kan vrij surfen op de verschillende pagina's van de Website, zonder zich te verbinden tot een Bestelling. Door zich aan te sluiten op of gebruik te maken van de Website, blijft de Koper niettemin onderworpen aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiesbeleid, die hij erkent te hebben gelezen, begrepen en aanvaard zonder beperking of voorbehoud.


6.2 Een bestelling plaatsen


Indien de Koper een bestelling wenst te plaatsen, selecteert hij de verschillende Producten waarin hij geïnteresseerd is en geeft hij uiting aan zijn interesse door te klikken op het vakje "Toevoegen aan winkelmandje".
Op elk moment op de Website kan de Koper:


● een overzicht krijgen van de Producten die hij heeft geselecteerd door op zijn winkelmandje te klikken;
● verder te gaan met de selectie van Producten door te klikken op "Verder winkelen";
● de selectie van Producten voltooien en deze bestellen door het winkelmandje te valideren en op "Bestellen" te klikken.


Om de door hen gekozen Producten te bestellen, moeten alle Kopers, nadat ze op "Bestellen" hebben geklikt, zich identificeren, hetzij door hun e-mailadres en vertrouwelijk wachtwoord in te vullen als ze al een account hebben aangemaakt, hetzij door een account aan te maken door te klikken op "Een sessie openen" en vervolgens op "Een account aanmaken".


In het laatste geval moet de Koper het daartoe bestemde formulier nauwkeurig invullen, waarop hij de voor identificatie vereiste informatie moet vermelden, in het bijzonder zijn naam, voornaam en postadres. Bovendien moet de Koper zijn e-mailadres en een wachtwoord naar keuze opgeven, dat persoonlijk en vertrouwelijk is en dat hij nodig heeft om zich later op de Website te identificeren. De Koper is geïnformeerd en accepteert dat het invoeren van deze twee identificatiegegevens zijn identiteit bewijst en zijn/haar toestemming uitdrukt.
De Koper kan bestellen zonder een persoonlijke account aan te maken, in welk geval de Koper de informatie moet invullen die nodig is om de bestelling correct te verwerken, met name zijn naam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer.


Zodra de Koper geïdentificeerd is, moet hij het leveringsadres valideren en verschijnt er een bestelbon op het scherm met een samenvatting van: de aard, de hoeveelheid en de prijs van de Producten geselecteerd door de Koper, evenals het totaalbedrag van de bestelling, de leveringskosten, de contactgegevens van de Koper en het adres en de leveringsdatum van de Producten. De Koper kan kiezen uit de aangeboden betalingswijzen.


6.3 Definitieve bevestiging van de bestelling


Een Bestelling wordt geacht te zijn geplaatst op de Site en de AV te zijn aanvaard zodra de Koper zijn betaling heeft gevalideerd. De door de Laboratoires Expanscience en de beveiligde betalingsprovider geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de Bestelling. Elke Bestelling impliceert de aanvaarding door de Koper, zonder beperking of voorbehoud, van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Deze documenten worden voorafgaand aan elke Bestelling onder de aandacht van de Klant gebracht. De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze documenten alvorens de Bestelling definitief te bevestigen, door het volgende vak aan te kruisen:


□ Ik bevestig dat ik de Algemene Verkoopvoorwaarden heb gelezen en deze zonder voorbehoud accepteer.


De klik van de Koper vormt een Elektronische Handtekening die dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De dubbelklik en acceptatie van de AV vormen een verplichting tot betaling en een onvoorwaardelijke acceptatie van de Bestelling door de Koper.


6.4 Uitstel van de bestelling/ Annulering van de bestelling


De Laboratoires Expanscience behouden zich het recht voor om elke uitvoering van een Bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard en het niveau van uitvoering, in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van enig bedrag verschuldigd door de Koper, in geval van een betalingsincident, of in geval van fraude of poging tot fraude met betrekking tot het gebruik van de Site, met inbegrip van eerdere Bestellingen.

De bestellingen op de Site zijn voorbehouden aan particulieren of niet-professionele rechtspersonen. De Laboratoires Expanscience behouden zich het recht voor om elke bestelling te annuleren waarvan de hoeveelheden niet overeenstemmen met de gebruikelijke gemiddelde behoeften van een huishouden. De rechten van de consument zijn niet van toepassing zodra blijkt dat de koper, omwille van het aantal, de prijs, enz. beschouwd kan worden als een onderneming in de zin van de Belgische wetgeving.


7- Betaling


De betaling van de Bestelling gebeurt online via de Website met een betaalkaart (Bancontact, Visa, Mastercard, Maestro), of via een Paypal account.


Indien een terugbetaling door Laboratoires Expanscience wordt aanvaard, gebeurt deze met hetzelfde betaalmiddel als datgene dat door de Koper werd gebruikt voor de oorspronkelijke betaling van de Bestelling.
De Laboratoires Expanscience behouden zich het recht voor om de verwerking van elke Bestelling en elke levering op te schorten in geval van niet-betaling of weigering van toestemming voor betaling per bankkaart door de officieel erkende organisaties die op het internet gebruikelijk zijn.
De Laboratoires Expanscience behouden zich het recht voor te weigeren een Bestelling te aanvaarden van een Koper die een vorige Bestelling geheel of gedeeltelijk niet heeft betaald of met wie een betalingsgeschil blijft bestaan.


De Laboratoria Expanscience kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verduistering of frauduleus gebruik van een betaalmiddel dat niet werd ontdekt door de controleprocedure. De Koper garandeert Laboratoires Expanscience dat hij over de nodige machtigingen beschikt om de voor zijn Bestelling gekozen betalingswijze te gebruiken.


Elk frauduleus gebruik van de bankkaart geeft geen aanleiding tot terugbetaling door Laboratoires Expanscience.


8- Levering


De door de Koper bestelde Producten worden uitsluitend in België geleverd.
De hieronder vermelde leveringskosten worden aangeboden door Bpost voor alle bestellingen van meer dan 50 euro.


Bpost thuislevering
● Normaal bij u in 2 - 4 werkdagen
● Bezorgkosten: 5.90 euro, tot een aankoop van 49,99 euro
● Verzendkosten: GRATIS voor bestellingen van meer dan 50 euro


Aangezien de Laboratoires Expanscience een beroep doen op externe dienstverleners voor de levering van Bestellingen, kunnen de leveringstermijnen worden beïnvloed door dienstverleners zonder dat de Laboratoires Expanscience verantwoordelijk is voor deze vertragingen en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien. In geval van een aanzienlijke vertraging zal onze klantendienst contact met u opnemen.
Wanneer de Producten door onze transporteur worden verzonden, wordt de status van de Bestelling in Shopify gewijzigd in "verzonden" en ontvangt de Koper per e-mail zijn pakketnummer (Volgnummer) zodat de Koper zijn Bestelling kan volgen. Deze e-mail wordt rechtstreeks door de vervoerder BPost verzonden.
Het vervoer gebeurt op risico van de Laboratoires Expanscience. Er wordt aan herinnerd dat de risico's van verlies of beschadiging van de Producten en van elke schade die aan de Producten kan worden toegebracht, op de Koper overgaan op het ogenblik van de fysieke inbezitneming van de Producten door de Koper of door een door de Koper aangewezen derde.


Als de Producten zijn beschadigd tijdens het transport, moet de Koper alle zichtbare schade melden aan de vervoerder die het pakket heeft afgeleverd. Voor elke vraag kan de Koper contact opnemen met de consumentendienst van Mustela BELGIQUE via het contactformulier.


9- Wettelijke garantie


9.1. Wettelijke garantie


Alle Producten die te koop worden aangeboden op de Website vallen onder de wettelijke garantietermijn van twee jaar (zoals gedefinieerd in artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en de garantie tegen verborgen gebreken (zoals gedefinieerd in artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek), waardoor de Koper defecte of niet-conforme Producten gratis kan terugsturen.


De Koper wordt geïnformeerd over de volgende wettelijke bepalingen met betrekking tot de wettelijke garantie:
- hij heeft een periode van (2) twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen waarbinnen hij actie kan ondernemen;
- hij kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen, onderhevig aan de voorwaarden van artikelen 1644 en 1649 quinquies van het Burgerlijk Wetboek;
- hij hoeft het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van de goederen niet te bewijzen tijdens de vierentwintig (24) maanden die volgen op de levering van de goederen, behalve in het geval van tweedehands goederen.


Bovendien moet worden opgemerkt dat de wettelijke conformiteitsgarantie van toepassing is onafhankelijk van elke commerciële garantie die mogelijk werd toegekend.
Ten slotte kan de Klant beslissen om een beroep te doen op de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek, in welk geval de Klant kan kiezen tussen ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.


In overeenstemming met artikel 1649 quinquies van het Burgerlijk Wetboek zijn de kosten voor het terugzenden van de Producten ten laste van de Koper, behalve in geval van een gebrek aan overeenstemming van de geleverde Producten met de Bestelling (in welk geval deze terugzendingskosten ten laste zijn van de Laboratoires Expanscience).


Elke klacht in het kader van de wettelijke garanties moet gerechtvaardigd zijn en het gebrek mag niet het gevolg zijn van een verkeerd gebruik van het Product of enige andere handeling die schade veroorzaakt. De klachten moeten binnen een redelijke termijn na ontvangst van de betrokken Producten worden ingediend via de consumentendienst van Mustela Belgium op het volgende e-mailadres: contact@mustela.be
Indien de klacht gegrond is, zullen de Laboratoires Expanscience de verzendingskosten terugbetalen. Het Product moet teruggestuurd worden in een aangepaste verpakking en de Koper moet een ontvangstbewijs voorleggen om de terugbetaling van de transportkosten te bekomen.


9.2 Uitsluiting van de garanties


De garantie geldt niet voor Producten die zijn gewijzigd, gerepareerd, geïntegreerd of toegevoegd door de Koper. De garantie geldt ook niet voor Producten die verkeerd zijn gebruikt.


10- Het herroepingsrecht en de terugzending


Als je als consument goederen van ons koopt, heb je 14 dagen de tijd om te besluiten de goederen niet te houden. Deze periode van 14 dagen gaat in op het moment van levering. U kunt uw bestelling dan terugsturen, zonder dat u een vergoeding hoeft te betalen en zonder dat u een reden hoeft op te geven (u bent verantwoordelijk voor de verzendkosten).


In het geval dat de Koper zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend voordat hij de Producten heeft ontvangen, wordt de Koper geïnformeerd dat het voor de Laboratoires Expanscience technisch niet mogelijk is om de verzending van de Producten te blokkeren zodra zijn Bestelling gevalideerd is. De Bestelling wordt dan naar de Koper verzonden en de Koper verbindt zich ertoe de Producten binnen een termijn van maximaal 14 (veertien) dagen vanaf de datum van deze informatie terug te sturen naar Laboratoires Expanscience.


U moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen na de datum waarop u ons hebt meegedeeld dat u het contract wenste te beëindigen. U bent verantwoordelijk voor de kosten van het terugzenden van de goederen.
U kunt de goederen per post of koerier terugsturen.
We raden je aan een transportmethode te kiezen met een trackingnummer. Zonder trackingnummer accepteren we geen enkele claim.
We zullen je het volledige aankoopbedrag terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of totdat je hebt bewezen dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welk moment er eerder valt.
De terugbetaling is inclusief de leveringskosten, tenzij je een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons werd aangeboden toen je je bestelling plaatste.
De terugbetaling wordt gedaan met dezelfde betaalmethode die je hebt gebruikt om te betalen.
Gedurende de eerste 14 dagen na levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen toch wilt retourneren, mag je ze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of je ze wilt houden (zoals in een winkel). Goederen die worden geretourneerd, mogen niet zijn gebruikt. Als u de goederen terugstuurt, moet u dit doen met alle meegeleverde accessoires, in de originele staat, indien mogelijk met de originele verpakking, en rekening houdend met onze instructies.
Als u verder gaat dan wat nodig was om de eigenschappen van het product te beoordelen en de waarde van het product daardoor verminderd is, kunnen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling.
Sommige goederen van Expanscience zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Verzegelde producten die na levering geopend zijn, kunnen om gezondheids- of hygiënische redenen niet geretourneerd worden. Bij Expanscience omvat dit bijvoorbeeld cosmetische producten en medische hulpmiddelen.
Als uw bestelling een geschenk bevatte dat onder bepaalde voorwaarden werd aangeboden, en de gedeeltelijke of volledige terugzending van de bestelling maakt het onmogelijk om de voorwaarden voor het geschenk te handhaven, dan is het noodzakelijk om het geschenk terug te sturen om de overeenkomstige terugbetaling te verkrijgen.
Wij aanvaarden enkel terugzendingen van goederen die gekocht werden in de online shop van Mustela Belgium (www.mustela.be).


Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, verzoeken wij u het onderstaande modelformulier in te vullen en op te sturen naar het onderstaande adres, naar het e-mailadres (contact@mustela.be), of via het formulier op de site onder de rubriek "Aanvraag tot terugzending" in de rubriek Contact.
Alle verzoeken om retourzending moeten eerst worden doorgegeven aan de klantenservice om in behandeling te kunnen worden genomen.


Het retouradres :
Laboratoires Expanscience - Retour e-commerce Mustela
Sphere Business Park
Doornveld 184
1731 Zellik (Asse)
België

We sturen je per e-mail een ontvangstbevestiging van je herroeping.
Om ervoor te zorgen dat uw verzoek zo snel mogelijk wordt verwerkt, vragen wij u het herroepingsformulier bij uw pakket te voegen.


11- Force majeure


De Laboratoires Expanscience kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van hun verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-nakoming het gevolg is van een geval van overmacht.


Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria van de jurisprudentie en de geldende wetgeving worden beschouwd als overmacht. In geval van overmacht brengen de Laboratoires Expanscience de Koper hiervan op de hoogte. De Partijen komen overeen dat ze zo snel mogelijk met elkaar overleggen om samen de voorwaarden voor de uitvoering van de bestelling te bepalen voor de duur van de overmachtsituatie.
Na een periode van één (1) maand onderbreking wegens overmacht de Laboratoires Expanscience de bestelling niet kunnen uitvoeren, zullen ze de Koper terugbetalen, indien van toepassing.


12- Eigendomsvoorbehoud


De Laboratoires Expanscience blijven eigenaar van de geleverde Producten tot volledige betaling door de Koper. De bovenstaande bepalingen verhinderen niet dat de risico's van verlies of beschadiging van de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, evenals de risico's van schade die zij kunnen veroorzaken, op de Koper overgaan op het moment van ontvangst door de Koper of door een door de Koper aangewezen derde partij die niet de vervoerder is.


13-Intellectuele eigendom


Het handelsmerk Mustela, evenals alle handelsmerken, al dan niet figuurlijk, en alle illustraties, beelden en logo's en alle inhoud die verschijnen op de Producten of de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot deze AV) zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Laboratoires Expanscience. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, wijziging of gebruik van deze merken, illustraties, beelden en logotypes, of van elke andere inhoud van de

Producten of de Website, om welke reden en op welke drager dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Laboratoires Expanscience, is strikt verboden. Hetzelfde geldt voor alle auteursrechten, tekeningen en modellen, octrooien die verschijnen en/of gebruikt worden op de Producten of de Website.14- Informatietechnologie en vrijheden


De Laboratoires Expanscience verzamelen persoonsgegevens van de Koper en, in voorkomend geval, van de ontvanger van de Bestelling. De doeleinden, ontvangers en voorwaarden waaronder Laboratoires Expanscience persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, worden uiteengezet in het Privacy- en Cookiesbeleid van de Website.


15- Toepasselijk recht – Consumentenombudsman & bevoegde jurisdictie


Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
In geval van een geschil met betrekking tot een Bestelling, moet de Koper eerst contact opnemen met de Laboratoires Expanscience om een minnelijke schikking te treffen, per e-mail op het volgende adres: contact@mustela.be.


De Koper wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om een beroep te doen op consumentenbemiddeling voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met de verkoop van Producten op de website www.mustela.be. In het geval dat er geen minnelijke oplossing kan worden gevonden, kan de Koper een beroep doen op de bemiddelingsdienst voor consumenten in België, binnen een jaar na de laatste stappen die de Koper bij de Laboratoires Expanscience heeft ondernomen. Voor meer informatie kan de Koper terecht op de Site www.mediationconsommateur.be.


Doorverwijzing naar de bemiddelaar is alleen mogelijk als de Koper al contact heeft opgenomen met de Klantendienst en geen antwoord of genoegdoening heeft gekregen op zijn klacht.
De Europese Commissie biedt ook een centraal loket voor consumenten en professionals die geschillen die voortkomen uit online transacties buiten de rechtbank om willen oplossen. Deze dienst is toegankelijk op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr.


Alle contracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit leidt tot een verwijzing naar een ander rechtssysteem door een beroep te doen op het internationaal privaatrecht).

{"statementLink":"","footerHtml":"","hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"left","leadColor":"#146ff8","triggerColor":"#146ff8","triggerRadius":"50%","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"people","triggerSize":"medium","triggerOffsetX":20,"triggerOffsetY":20,"mobile":{"triggerSize":"small","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":10,"triggerOffsetY":10,"triggerRadius":"50%"}}