Meteen naar de content

Privacybeleid

Privacy- en cookiepolicy


Dit "Privacybeleid" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door Laboratoires Expanscience Belgium, gevestigd te Sphère Business Park, Doornveld 184, 1731 Zellik (Asse), ingeschreven in het K.B.O. onder het ondernemingsnummer 0466 239 210 (hierna: Laboratoires Expanscience).

Gelieve dit privacybeleid aandachtig te lezen. Het bevat essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en over de gebruikte cookies. Door uw persoonsgegevens te verstrekken op onze website www.mustela.be, door contact met ons op te nemen via e-mail/telefoon of door een vraag/klacht in te dienen, verklaart u kennis te hebben genomen van dit privacybeleid.

Artikel 1 – Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

1.1. Laboratoires Expanscience verwerkt uw Persoonsgegevens in het kader van haar activiteiten. Dit betreft:

  • Categorie 1, op basis van cookies: uw IP-adres en de gegevens van uw bezoek aan onze website [en uw surfgedrag, uw herkomst, uw zoektermen],
  • Categorie 2, als u zich registreert of een van de formulieren op onze website invult: uw voor- en achternaam, eventueel de naam van uw bedrijf en uw btw-nummer, uw contactgegevens, uw e-mailadres en alle andere informatie die u in het vrije invoerveld invult;
  • Categorie 3, als u ons belt of een e-mail stuurt: uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf verstrekt;
  • Categorie 4, als u zich abonneert op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
  • Categorie 5, bij het plaatsen van een bestelling: uw voor- en achternaam, eventueel de naam van uw bedrijf en uw BTW-nummer, uw contactgegevens en uw e-mailadres.


1.2. Laboratoires Expanscience kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

a. Via uw inschrijving en uw gebruik van de website;

b. Onze website maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technieken om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie artikel 7.


Artikel 2 – Voor welke doeleinden gebruiken we uw persoonlijke gegevens ?


2.1. Algemene doeleinden

Laboratoires Expanscience zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor :


 

Doeleinde

Verzamelde gegevens

Rechtsgrond

Een online account aanmaken

●        Identificatie- en contactgegevens (achternaam, voornaam, contactgegevens, e-mail, telefoon)

●        Socio-demografische gegevens (geboortedatum, geslacht, woonplaats), 

●        Gegevens over gezinssamenstelling (voornaam, relaties, geboortedatum)

●        Gevoelige gegevens (zwangerschap, huidtype)

Toestemming

Een online aankoop plaatsen

●        Transactiegegevens die nodig zijn om de bestelling te verwerken (artikelen, adres, telefoon, e-mail, betalingsmethode),

●        Historiek Aankoop- en transactiegegevens

Uitvoering van de overeenkomst tussen Mustela en u (Algemene verkoopsvoorwaarden)

Inschrijven op de nieuwsbrief van Mustela

E-mail adres

Toestemming

Het toestaan van gepersonaliseerde digitale communicatie

E-mail adres

Toestemming

Op de hoogte worden gebracht van een nieuwe voorraad

E-mail adres

Toestemming

Een beoordeling en online evaluatie geven

●        Identificatiegegevens (gebruikersnaam en e-mailadres),

●        Socio-demografische informatie (leeftijd en land),

●        Opmerkingen en productbeoordeling (sterren),

●        Datum van beoordeling

Toestemming

Deelnemen aan een prijsvraag, wedstrijd of enquête op de website van Mustela Belgium

 

●        Identificatie- en contactgegevens (voornaam, e-mail).

●        Bij bepaalde verlotingen/wedstrijden/enquêtes kunnen aanvullende gegevens worden verzameld. Als dit het geval is, wordt u om uw uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Toestemming

Een huiddiagnose uitvoeren zonder gegevens te verzamelen

Er worden geen gegevens verzameld

Niet van toepassing

Een huiddiagnose uitvoeren met gegevensverzameling (toestemming gegeven om gepersonaliseerde communicatie te ontvangen)

 

●        Identificatie- en contactgegevens (achternaam, voornaam, e-mail),

●        Gevoelige gegevens (geboortedatum),

●        Gegevens over gezinssamenstelling,

●        Gegevens over gezinssamenstelling (voornaam, geboortedatum, huidtype)

●        Productvoorkeur gegevens

Toestemming

Contact opnemen met de klantendienst of een lid van het team van Mustela Belgium via e-mail, sociale netwerken, e-mail of telefoon.

 

●        Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, contactgegevens, e-mail, telefoon),

●        Geschiedenis van gesprekken en klachten.

Gerechtvaardigd belang / Uitvoering van de dienst

Krijg een gepersonaliseerde surfervaring op www.mustela.be

 

●        Browsergegevens en -voorkeuren,

●        Aankoopgeschiedenis

Gerechtvaardigd belang (bestaande klant)

Toestemming (prospect)


De volgende gegevens worden automatisch verzameld wanneer u de site of een van onze diensten bezoekt of een commerciële transactie uitvoert. Deze gegevens kunnen tijdelijk worden verzameld en opgeslagen*.


De website van Mustela bezoeken en raadplegen

Algemene gebruikersinformatie:   geschatte geografische locatie, gebruikte browser, gebruikt apparaat, verkeersbronnen, enz.

Gerechtvaardigd belang

 

*Bepaalde gegevens kunnen worden gebruikt voor retrospectieve analyse van gegevens om de prestaties van de site te verbeteren. Deze gegevens zijn in sommige gevallen gedeeltelijk geanonimiseerd.Artikel 3 - Hoe we uw gegevens delen met derden

Als wij ooit onze activiteiten stopzetten of aan iemand anders overdragen, bijvoorbeeld als wij failliet gaan of ons bedrijf verkopen, kan dit de overdracht van uw Persoonsgegevens aan derden inhouden die ons bedrijf geheel of gedeeltelijk overnemen. Waar mogelijk zullen de Laboratoires Expanscience u altijd vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit technisch of commercieel niet in alle omstandigheden haalbaar is.

In zeldzame omstandigheden kunnen wij verplicht worden Persoonsgegevens vrij te geven op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wetten of voorschriften. Wij zullen proberen u hiervan waar mogelijk vooraf op de hoogte te stellen, tenzij wij hiertoe om juridische redenen niet in staat zijn.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met derden waarop wij beroep doen in het kader vanuw bestelproces en bestelling. Je Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en verwerkt door software- en cloudproviders, financiële partners, logistieke partners of andere derden die betrokken zijn bij of een rol spelen in je bestelling. De huidige lijst kan op verzoek per e-mail worden opgevraagd. Voor elke overdracht aan een derde partij zorgen wij voor passende beveiligingsmaatregelen met betrekking tot uw Persoonsgegevens, inclusief het afsluiten van verwerkingscontracten indien nodig.

We proberen altijd zoveel mogelijk gebruik te maken van Europese leveranciers en je gegevens zoveel mogelijk in Europa te houden. Als we gebruik moeten maken van niet-Europese derde partijen, zorgen we ervoor dat uw gegevens buiten de Europese Unie net zo veilig zijn als hier. Daarom sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en bieden we aanvullende garanties.Artikel 4 – Hoe lang bewaren we je persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking.

Als algemene regel geldt dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

In bepaalde gevallen kan de bewaartermijn afwijken:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Klantprofiel

Als uw account inactief is, verwijderen we uw klantprofiel na 3 jaar.

Geschiedenis van je transacties en aankoopvoorkeuren

 

Uw gegevens worden bewaard zolang uw account actief is.

 

Inschrijving nieuwsbrief

Als u een bestaande klant bent, bewaren we uw nieuwsbriefgegevens tot 3 jaar na uw laatste bestelling. Als u geen bestaande klant bent en u toestemming hebt gegeven voor nieuwsbrieven, bewaren we uw gegevens totdat u uw toestemming hebt ingetrokken.

Facturatiegegevens

Om wettelijke redenen moeten we uw factuurgegevens ten minste 10 jaar bewaren vanaf het kalenderjaar volgend op de laatste factuurdatum.

Geolocatiegegevens

Geen bewaring van gegevens

Online beoordelingen en ratings

Beoordelingen en ratings worden voor onbepaalde tijd op onze site bewaard, tenzij u uw mening zelf verwijdert.

 

Uitwisseling met de klantendienst of een lid van het team van Mustela Belgium (e-mail, sociale netwerken, post, telefoon)

In geval van geschillen worden de gegevens 3 jaar bewaard. Daarna worden ze gearchiveerd in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Overleg op locatie

Uw gegevens worden 6 maanden bewaard.Artikel 5 – Uw rechten

U heeft het recht om op elk gewenst moment en kosteloos informatie te verkrijgen over uw Persoonsgegevens en ons gebruik ervan, of om een kopie ervan op te vragen. U heeft ook het recht om correctie of (in bepaalde gevallen) verwijdering van uw Gegevens aan te vragen. U kunt ook vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken in een aantal gevallen die worden genoemd in de GDPR. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens als u daarvoor serieuze en legitieme redenen hebt die zwaarder wegen dan onze noodzaak om uw Gegevens te verwerken of om eerder gegeven toestemming in te trekken. U heeft ook het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing, zelfs zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of deze te laten overdragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@mustela.be per post naar Laboratoires Expanscience, Sphère Business Park, Doornveld 184, 1731 Zellik (Asse), of via het contactformulier op onze website.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming als blijkt dat we niet binnen 30 dagen adequaat hebben gereageerd op een verzoek op basis van een van de bovengenoemde rechten:

GBA/APD
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be.

Indien nodig kan je ook naar de burgerlijke rechter stappen om een schadevergoeding te eisen.Artikel 6 – Hoe beschermen we je persoonlijke gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de veiligheid van uw Persoonsgegevens te garanderen. Laboratoires Expanscience kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het ongepaste of onwettige gebruik van Persoonsgegevens door een derde.Artikel 7 – Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en stelt ons ook in staat om onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen we alleen die cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze website. Voor alle andere cookies vragen we eerst uw toestemming.

De volgende lijst met cookies geeft een overzicht van de cookies die door onze website worden gebruikt.


Lijst van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand met gegevens die een website (bij bezoek door een gebruiker) op uw apparaat wil opslaan om informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons ingesteld en worden "interne cookies" genoemd. We gebruiken ook "externe cookies", dit zijn cookies van een ander domein dan waar u zich bevindt. Wij gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en kunnen daarom niet worden uitgeschakeld. Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of om je te waarschuwen, maar in dat geval zullen sommige delen van onze website niet werken.

Cookies

Naam

Doeleinde

Bewaartermijn

secure_customer_sig

.mustela.be

Deze cookies worden ingesteld door de websites die via het Shopify-platform zijn opgezet en worden gebruikt om klanten met elkaar in contact te brengen.

 1 jaar

_orig_referrer

.mustela.be

Deze cookies worden ingesteld door de websites die via het Shopify-platform zijn opgezet en worden gebruikt om klanten met elkaar in contact te brengen.

14 dagen

cart_sig

.mustela.be

Deze cookie wordt ingesteld door Shopify en wordt gebruikt in verband met de betaling.

14 dagen

__cfduid

nexusmedia.workers.dev

Deze cookie wordt gebruikt door cdn-diensten zoals CloudFare om individuele clients achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen op individuele basis toe te passen. Het komt niet overeen met een gebruikersidentificatie in de webapplicatie en slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

1 maandPrestatiecookies of analytische cookies

 

Met deze cookies kunnen we bezoekers en hun herkomst bepalen om de prestaties van onze website te analyseren en te verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wie welke pagina's van onze website op welk moment heeft bezocht. Daardoor kunnen we onze website en onze aanbiedingen niet optimaliseren ten gunste van onze klanten.

Cookies

Naam

Doeleinde

Bewaartermijn

_y

.mustela.be

Deze cookie wordt geassocieerd met Shopify's analytics software.

1 jaar

_s

.mustela.be

Deze cookie wordt geassocieerd met Shopify's analytics software.

30 minuten

_shopify_y

.mustela.be

Deze cookie wordt geassocieerd met Shopify's analytics software.

1 jaar

_shopify_s

.mustela.be

Deze cookie wordt geassocieerd met Shopify's analytics software.

30 minuten

_shopify_fs

.mustela.be

Deze cookie wordt geassocieerd met Shopify's analytics software.

1 jaar

_landing_page

.mustela.be

Deze cookie wordt ingesteld door de website die is gebouwd op het Shopify-platform en wordt gebruikt om bestemmingspagina's te volgen.

14 dagen

_gcl_au

.mustela.be

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met de website.

3 maanden

_ga

.mustela.be

Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om gegevens te berekenen met betrekking tot bezoekers, sessies en campagnes en om het gebruik van de site bij te houden voor het analyserapport van de site. Cookies slaan informatie anoniem op en kennen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.

2 jaar

_gid

.mustela.be

Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en om een analytisch rapport te maken over de staat van de website. De verzamelde gegevens omvatten het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan kwamen en de bezochte pagina's in anonieme vorm.

1 dag

_uetsid

.mustela.be

Deze cookies worden gebruikt om analytische informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om een rapport op te stellen en de site te verbeteren.

1 dag

_shopify_sa_t

.mustela.be

Deze cookie wordt ingesteld door Shopify en wordt gebruikt voor marketing- en verwijzingsanalyses.

30 minuten

_shopify_sa_p

.mustela.be

Deze cookie wordt ingesteld door Shopify en wordt gebruikt voor marketing- en verwijzingsanalyses.

30 minuten

 _cs_s

ContentSquare

Deze cookie bevat het aantal bekeken pagina's in de huidige sessie voor de ContentSquare-tool.

30 minuten

_cs_id

ContentSquare

Deze cookie bevat de gebruikersnaamvan ContentSquare.

13 maanden

_cs_vars

ContentSquare

Deze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om gepersonaliseerde variabelen te registreren.

Duur van de sessie

_cs_ex

ContentSquare

Deze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om bepaalde bezoekers uit te sluiten van de verwerking.

30 dagen

_cs_c

ContentSquare

Deze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor het verwerken van gegevens op te slaan.

13 maanden

_cs_optout

ContentSquare

Deze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om bepaalde bezoekers uit te sluiten van de verwerking.

13 maanden

_cs_mk

ContentSquare

Deze cookie wordt gebruikt voor onze Google Analytics en Adobe integraties. Het stuurt een willekeurige tijdstempel in milliseconden.

30 minuten

 

ContentSquare is een oplossing die verkeers- en gebruiksgegevens verzamelt om de gebruikerservaring te verbeteren. De geproduceerde statistieken zijn anoniem.

 

 

Functionele cookies

 

Deze cookies zorgen voor de werking van extra functionaliteiten en persoonlijke instellingen op onze website, zoals   of  . Ze kunnen door ons of door externe technologiepartners worden ingesteld. Als u deze cookies niet toestaat, is het mogelijk dat sommige delen van onze website niet goed functioneren.

Cookies

Naam

Doeleinde

Bewaartermijn

Audit

rubiconproject.com

Deze cookie wordt ingesteld door Rubicon Project en wordt gebruikt om gegevens op te slaan.

1 jaar

 

 

Marketing Cookies

 

Deze cookies kunnen door ons of door externe partners en adverteerders op onze website worden geplaatst. Deze cookies stellen ons in staat een profiel van uw interesses op te stellen en u relevante reclame op andere websites te tonen. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder gepersonaliseerde reclame te zien.

Cookies

Naam

Doeleinde

Bewaartermijn

NIB

.google.com

Deze cookie wordt gebruikt om een profiel op te stellen op basis van de interesses van de gebruiker en om gebruikers gepersonaliseerde advertenties te tonen.

6 maanden

MUID

.bing.com

Gebruikt door Microsoft als unieke identificatie. De cookie wordt ingesteld door ingesloten Microsoft-scripts. Het doel van deze cookie is om de identificatiecode te synchroniseren op veel verschillende Microsoft-domeinen, zodat gebruikers kunnen worden gevolgd.

1 jaar en 24 dagen

TDID

.adsrvr.org

De cookie wordt ingesteld door de CloudFare-service om een unieke identificatiecode op te slaan om het apparaat van een gebruiker die terugkeert naar de site te identificeren, die vervolgens wordt gebruikt voor gerichte reclame.

1 jaar

TDCPM

.adsrvr.org

De cookie wordt ingesteld door de CloudFare-service om een unieke identificatiecode op te slaan om het apparaat van een gebruiker die terugkeert naar de site te identificeren, die vervolgens wordt gebruikt voor gerichte reclame.

1 jaar

uuid2

.adnxs.com

Deze cookie wordt aangemaakt door AppNexus. Deze cookies slaan informatie op die het mogelijk maakt om onderscheid te maken tussen apparaten en browsers. Deze informatie wordt gebruikt om de advertenties te selecteren die door het platform worden geleverd, de prestaties van de advertenties te evalueren en de betaling voor deze advertenties toe te wijzen.

3 maanden

khaos

.rubiconproject.com

Deze cookie wordt ingesteld door rubiconproject.com. De cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens in anonieme vorm op te slaan, zoals IP-adres, geografische locatie, bezochte websites en aangeklikte advertenties. Het doel van deze cookie is om de advertenties die aan gebruikers worden getoond aan te passen op basis van hun bewegingen op andere sites in hetzelfde advertentienetwerk.

1 jaar

IDE

.doubleclick.net

Gebruikt door Google DoubleClick en slaat informatie op over hoe de gebruiker de website gebruikt en eventuele advertenties voordat hij de website bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die voor hen relevant zijn op basis van het profiel van de gebruiker.

1 jaar en  24 dagen

_fbp

.mustela.be

Deze cookie wordt ingesteld door Facebook om advertenties weer te geven wanneer ze op Facebook zijn of op een digitaal platform met Facebook-reclame nadat ze deze website hebben bezocht.

3 maanden

fr

.facebook.com

Deze cookie wordt ingesteld door Facebook om advertenties weer te geven wanneer ze op Facebook zijn of op een digitaal platform met Facebook-reclame nadat ze deze website hebben bezocht.

3 maanden

cookie

.doubleclick.net

Deze cookie wordt ingesteld door doubleclick.net. Het doel van deze cookie is om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies accepteert.

15 minuten

 

Heeft u gemerkt dat er andere cookies op onze website worden geplaatst?  Dit is natuurlijk niet de bedoeling. Laat het ons zo snel mogelijk weten, zodat we de nodige wijzigingen kunnen aanbrengen.

 

We geven u zoveel mogelijk informatie over cookies die door derden worden geplaatst, maar soms beschikken we niet over deze informatie. Als u meer wilt weten, kunt u de privacyverklaringen van deze partijen op hun respectieve websites raadplegen. Houd er rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud van deze verklaringen of de cookies die door deze derden worden geplaatst.

 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd om onze cookies te accepteren. U kunt uw keuzes vervolgens op elk gewenst moment aanpassen.

 

Als u nog vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via contact@mustela.be per post bij Laboratoires Expanscience, Sphère Business Park, Doornveld 184, 1731 Zellik (Asse), of via het contactformulier op onze website.

 

U kunt ook meer informatie over cookies vinden op de volgende site: http://www.allaboutcookies.org/.

 

Ga voor meer informatie over online direct marketing en online vertrouwelijkheid naar de website  http://www.youronlinechoices.eu/

{"statementLink":"","footerHtml":"","hideMobile":false,"hideTrigger":false,"disableBgProcess":false,"language":"en","position":"left","leadColor":"#146ff8","triggerColor":"#146ff8","triggerRadius":"50%","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerIcon":"people","triggerSize":"medium","triggerOffsetX":20,"triggerOffsetY":20,"mobile":{"triggerSize":"small","triggerPositionX":"right","triggerPositionY":"bottom","triggerOffsetX":10,"triggerOffsetY":10,"triggerRadius":"50%"}}